0117 973 4742
Follow Us 

إخراج نشرات متعدد اللغات

يمكن
ترجمة الكتب،   وأدلة التشغيل، والرسوم، والفهارس، والجداول وغعادة تشكيلها
لإخراج منتج متسق   باللغة المختارة ولتكن الصينية، أو العربية، أو الأوروبية

يمكن
ترجمة الكتب،   وأدلة التشغيل، والرسوم، والفهارس، والجداول وغعادة تشكيلها
لإخراج منتج متسق   باللغة المختارة ولتكن الصينية، أو العربية، أو الأوروبية