0117 973 4742
Follow Us 

Hafan

Tudalen hafan

Wedi’i sefydlu ym 1969, mae gan Sally Walker Language Services sylfaen cwsmeriaid eang. Rydym ni’n darparu gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd i’r Llywodraeth a Diwydiant yn ogystal ag i gyfrifyddion, twrneiod patentau, cyfreithwyr a chwmnïau gwahanol o Beirianwyr i Labordai meddygol ac unigolion.

Mae ein gwasanaeth digidol ar-lein yn cynnig amseroedd ymateb cyflym, prisiau clir a gwaith manwl gywir ac mae’n cynnwys tîm o weithwyr proffesiynol gyda sgiliau arbenigol mewn darllen proflenni, trosleisio, cysodi mewn ieithoedd tramor, trawsgrifio clywedol a fideo ac addasu diwylliannol, i gyd mewn dros bedwar ugain o ieithoedd.

Cysylltwch â ni drwy’r blwch gofyn am bris neu anfonwch e-bost i: translations@sallywalker.co.uk; neu ffoniwch + (0)117 973 4742

Neu cysylltwch â neu drwy Skype ar Sallywalkerlanguageservices neu Annasallywalker.

end_of_the_skype_

Yma yn Sally Walker Language Services, rydym yn falch o gysylltiad â llawer o’n cwsmeriaid sydd wedi para am dros ddeugain mlynedd, a chredwn nad all cymeradwyaeth uwch fodoli na’u cefnogaeth barhaus.