0117 973 4742
Follow Us 

Cyfieithu ar y pryd

Gyda’n rhwydwaith rhyngwladol o gyfieithwyr ar y pryd hynod hyfforddedig, mae Sally Walker Language Services yn darparu cyfieithu ar y pryd  cydamserol a/neu ddilynol graenus. Gall ein cyfieithwyr ar y pryd gynnig yr holl ieithoedd cymunedol ac mae ganddynt y sgiliau i weithio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd fel cynadleddau, llysoedd barn, busnes a gwasanaethau cyhoeddus

Gallwn ni ymateb ar fyr rybudd a rhoi cymorth amhrisiadwy. Gallwn, yn ogystal, deithio gyda chwsmeriaid i fannau tu allan i’r DU

Rydym yn hapus i drefnu hurio unrhyw offer angenrheidiol ar gyfer bob gorchwyl.