0117 973 4742
Follow Us 

Cyfieithu

Rydym yn cyfieithu llawlyfrau Iechyd a Diogelwch, Cyfarwyddiadau Technegol yn ogystal â phatentau, cynigion tendro, cytundebau cyflogi, adroddiadau a llu o brosiectau eraill.

Beth bynnag fo eich anghenion cyfieithu, p’un ai ydynt ym maes masnach, y gyfraith, meddygaeth, cyllid neu wasanaeth cyhoeddus, gall Sally Walker Language Services baru eich gofynion â chyfieithydd gyda gwybodaeth arbenigol.