0117 973 4742
Follow Us 

Cyhoeddi Bwrdd Gwaith Amlieithog

Gall llyfrau, llawlyfrau, graffeg, mynegeion a thablau gael eu cyfieithu a’u hailgysodi er mwyn cyflawni cynnyrch cyson yn yr ieithoedd dewisol, boed hynny’n Tsieinëeg, Arabeg, neu iaith Ewropeaidd.

Mae bwrdd-gyhoeddi’n faes eang; o gardiau busnes i daflenni ar gyfer cyflwyniadau, gall Sally Walker Language Services gynghori a chynorthwyo.