0117 973 4742
Follow Us 

Gwefannau

Yn union fel y mae negeseuon e-bost wedi disodli llythyron i raddau helaeth, mae gwefannau wedi cymryd lle llyfrynnau. Daeth yn hanfodol bod eich gwefan yn cael ei chyfieithu i ieithoedd eich marchnadoedd.
Mae cwsmeriaid sy’n trefnu bod eu gwefannau’n cael eu cyfieithu’n gweld elw buan ac rydym bob amser yn falch iawn o fod wedi chwarae rhan fach yn y gwaith o’u gwneud yn fwy amlwg a’r cynnydd dilynol mewn gwerthiannau.
Mae bod yn berchen ar wefan amlieithog yn un o’r dulliau gorau o hyrwyddo cwmni. Gallwch chi wireddu elw mawr am gost gymharol fach.